XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ENGLISH Switzerland voted currently happiest countries in the world, Switzerland is, according to researchers, the happiest country in the world. Behind rank in the presented on Thursday "World Happiness Report 2015" Iceland and Denmark. Austria was ranked 13. The researchers compared 158 countries on factors such as income, life expectancy, social network and perceived freedom, want the happiness index governments to better policy bringen.Auf places four to ten landed Norway, Canada, Finland, the Netherlands, Sweden, New Zealand and Australia. According to the report prepared for the UN so that seven of the ten happiest countries small or medium-sized countries in Western Europe. The United States was in the rankings behind Mexico the 15th place, with Germany ranked 26th, ahead of France, occupied the 29th place. / Marie Biography as an audiobook As you already know, Marie Fredriksson long-awaited biography is scheduled to be released later this year. _marie / _vrdgNun, Ginza, and CDON Bengans have already listed the book, so that we can see will be the title of K ä rleken to livet (= love for life). What is incredibly interesting that it listed as an audio book, CD with mp3 sound format. Wow! Wow! And again: Wow! That's what you call exciting! I must add that CDON has a hardcover edition are included, too. This is what CDON writes about the book: ". Only simpl y and just Lich how it was I just want to talk about how there is no rush.." Presented Marie Fredriksson her book idea, Helen of Zweigbergk with these words the author. Marie's life has included a lot of drama. Growing up in rural poverty in Skåne. The family of heavy sadness suffer when one of her sisters die d in a car accident. Big break as an artist in Sweden and then a n international career with Roxette. And then the disaster. The b stimulate tumor that was as a death sentence. Drawn from her illness, she stands on stage today. Right now she is out on a world tour with Roxette again. In the book of Marie Fredriksson she and her closest speaking. It is a story of great love, sorrow, unparalleled success and revenge against all odds - thanks to the love for life. Release date is October 7, 2015 Yee-haa! / AMS brings austerity course providers in Bredouille The Public Employment Service (AMS) has enacted an austerity program for training and courses. This now brings training institutes such as Institute of Economic Development (WIFI), Vocational Training Institute (bfi) and Weidinger & Partner into trouble ./ "Motorsport without motor difficult" Only four races have been completed in the current Formula 1 season, but at Red Bull Racing is the confidence in a successful year already gone. After the continuing problems with the engines of Renault govern the former series champion pessimism and gallows humor. "Motorsport without motor is somewhat difficult," said head of motorsport Helmut Marko. If anything, Red Bull will come according to Marko first season back in the vicinity of the landing. Mercedes-board Niki Lauda writes the "bulls" but not from. / Clock morning mild, sun and clouds morning from Vorarlberg to Upper Austria increasingly sunny. To the east and south to change clouds and sun with rain showers. In the West again milder. Highs at 14 to 22 degrees.

SVENSKA. Schweiz röstade närvarande lyckligaste länderna i världen, är Schweiz, enligt forskare, den lyckligaste landet i världen. Bakom Rankningen i den presenterade på torsdagen "World Happiness R

BNBB SVENSKA. Schweiz röstade närvarande lyckligaste länderna i världen, är Schweiz, enligt forskare, den lyckligaste landet i världen. Bakom Rankningen i den presenterade på torsdagen "World Happiness Report 2015" Island och Danmark. Österrike var rankad 13. Forskarna jämförde 158 länder på faktorer som inkomst, förväntad livslängd, socialt nätverk och upplevd frihet, vill att lycka index regeringarna till bättre politik bringen.Auf placerar 09:56 landade Norge, Kanada, Finland, Nederländerna, Sverige, Nya Zeeland och Australien. Enligt den rapport som utarbetats för FN så att sju av de tio lyckligaste länderna små eller medelstora länder i Västeuropa. USA var i rankingen bakom Mexiko den 15: e plats, med Tyskland rankad 26, före Frankrike, ockuperade 29: e plats. / Marie Biografi som en ljudbok Som ni redan vet, Marie Fredriksson efterlängtade biografi är planerad att släppas senare i år. _marie / _vrdgNun, Ginza och CDON Bengans har redan listat boken, så att vi kan se kommer att vara titeln på K ä rleken till livet (= kärlek till livet). Vad är otroligt intressant att det anges som en ljudbok, CD med mp3 ljudformat. Wow! Wow! Och återigen: Wow! Det är vad du kallar spännande! Jag måste tillägga att CDON har en inbunden upplaga ingår också. Detta är vad CDON skriver om boken: "Endast simpl y och bara Lich hur det var jag vill bara tala om hur det är ingen brådska ..." Presenteras Marie Fredriksson sin bok idé, Helen om Zweigbergk med dessa ord författarens. Maries liv har inkluderat en hel del dramatik. Att växa upp i fattigdom på landsbygden i Skåne. Familjen av tunga sorg drabbas när en av hennes systrar dör d i en bilolycka. Stora genombrott som konstnär i Sverige och sedan en n internationell karriär med Roxette. Och sedan katastrofen. The b stimulera tumör som var som en dödsdom. Dras från hennes sjukdom, står hon på scen i dag. Just nu är hon ute på en världsturné med Roxette igen. I boken om Marie Fredriksson att hon och hennes närmaste tal. Det är en berättelse om stor kärlek, sorg, enastående framgång och hämnd mot alla odds - tack vare kärleken till livet. Releasedatum är 7 oktober 2015 Yee-haa! / AMS ger åtstramnings utbildningsanordnare i Bredouille Arbetsförmedlingen (AMS) har antagit en åtstramningsprogram för utbildning och kurser. Detta leder nu utbildningsinstitut såsom Institutet för ekonomisk utveckling (WIFI), yrkesutbildning Institute (BFI) och Weidinger & Partner i trubbel ./ "Motorsport utan motor svårt" Bara fyra lopp har slutförts i den aktuella Formel 1 säsong, men på Red Bull Racing är förtroende för ett framgångsrikt år redan gått. Efter fortsatta problem med motorerna i Renault reglerar tidigare mästare serien pessimism och galghumor. "Motorsport utan motor är ganska svårt", säger chefen för motorsport Helmut Marko. Om något, kommer Red Bull kommer enligt Marko första säsong tillbaka i närheten av landningen. Mercedes-board Niki Lauda skriver de "tjurar" men inte från. / Klocka morgonen mild, sol och moln morgon från Vorarlberg till Oberösterreich alltmer soligt. I öster och söder för att ändra moln och sol med regnskurar. I väst igen mildare. Toppar vid 14-22 grader.

ESPAÑOL Suiza votó momento, los países más felices del mundo, Suiza es, según los investigadores, el país más feliz del mundo. Detrás de rango en el presentado el jueves "La felicidad World Report 2015" Islandia y Dinamarca. Austria se clasificó 13. Los investigadores compararon 158 países en factores como los ingresos, esperanza de vida, la red social y la libertad percibida, quieren que los gobiernos índice de felicidad a mejor brin

VBBNNNMMMM; ESPAÑOL Suiza votó momento, los países más felices del mundo, Suiza es, según los investigadores, el país más feliz del mundo. Detrás de rango en el presentado el jueves "La felicidad World Report 2015" Islandia y Dinamarca. Austria se clasificó 13. Los investigadores compararon 158 países en factores como los ingresos, esperanza de vida, la red social y la libertad percibida, quieren que los gobiernos índice de felicidad a mejor bringen.Auf política coloca nueve y cincuenta y seis aterrizó Noruega, Canadá, Finlandia, los Países Bajos, Suecia, Nueva Zelanda y Australia. De acuerdo con el informe elaborado para la ONU por lo que siete de los diez países más felices los países pequeños o medianos en Europa Occidental. Los Estados Unidos fue en el ranking detrás de México el lugar 15, con Alemania el puesto 26, por delante de Francia, ocupó el puesto 29. / Marie Biografía como un audiolibro Como usted ya sabe, Marie Fredriksson largamente esperada biografía está programado para ser lanzado a finales de este año. _marie / _vrdgNun, Ginza, y CDON Bengans ya han enumerado el libro, por lo que podemos ver será el título de rleken K ä a LIVET (= amor por la vida). ¿Cuál es increíblemente interesante que aparece como un libro de audio, CD con formato mp3 sonido. Guauu! Guauu! Y otra vez: ¡Guau! Eso es lo que ustedes llaman emocionante! Debo añadir que CDON tiene una edición de tapa dura están incluidos, también. Esto es lo que CDON escribe sobre el libro: "Sólo simpl yy sólo Lich cómo era yo sólo quiero hablar de cómo no hay prisa ..." Presentado Marie Fredriksson su idea del libro, Helena de ZWEIGBERGK con estas palabras del autor. La vida de Marie ha incluido una gran cantidad de drama. Crecer en la pobreza rural en Skåne. La familia de tristeza pesada sufren cuando una de sus hermanas mueren d en un accidente de coche. Gran oportunidad como artista en Suecia y luego una carrera internacional n con Roxette. Y luego del desastre. El b estimular tumor que era como una sentencia de muerte. Extraído de su enfermedad, se pone de pie en el escenario actual. En este momento ella está fuera en una gira mundial con Roxette nuevo. En el libro de Marie Fredriksson ella y su discurso más cercano. Es una historia de un gran amor, la tristeza, un éxito sin precedentes y la venganza contra todos los pronósticos - gracias al amor por la vida. Fecha de lanzamiento es 07 de octubre 2015 Yee-haa! / AMS trae proveedores de cursos de austeridad en bredouille El Servicio Público de Empleo (AMS) ha promulgado un programa de austeridad para la formación y cursos. Esto trae ahora los institutos de formación como el Instituto de Desarrollo Económico (WIFI), Instituto de Formación Profesional (BFI) y Weidinger & Partner en problemas ./ "Motorsport sin motor difícil" Sólo cuatro carreras se han completado en la actual temporada de la Fórmula 1, pero en el Red Bull Racing es el confianza en un año de éxito ya se ha ido. Después de los continuos problemas con los motores de Renault gobernar el ex campeón de la serie pesimismo y humor negro. "Motorsport sin motor es un poco difícil", dijo el jefe de deportes de motor Helmut Marko. En todo caso, Red Bull se acercará por Marko primera temporada de nuevo en las proximidades del desembarco. Mercedes bordo Niki Lauda escribe los "toros", pero no de. / Reloj mañana suave, el sol y las nubes de la mañana de Vorarlberg a Alta Austria cada vez más soleado. Al este y al sur de cambiar las nubes y el sol con lluvias. En el oeste de nuevo más leve. Las temperaturas máximas en 14 a 22 grados.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VBNVBBNHMBN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AM.24.4 . 2015.FREITAG 00:05/SA/AM.24.4. 2015. Friday 00: 05 / SA /AM.24.4. 2015. Fredag 00: 05 / SA /Enm.24.4. 2015. Viernes 00: 05 / SA /

roxette-30th-anniversary-tour/FÜR WIEN ÖSTERREICH UND UNGARN BUDAPEST USW KONZERT DATEN UND KONZERT KARTEN/FOR VIENNA AUSTRIA AND HUNGARY BUDAPEST USW CONCERT DATES AND CONCERT TICKETS /För Wien Österrike och Ungern BUDAPEST USW konsertdatum och konsertbiljetter /DE VIENA AUSTRIA Y HUNGRÍA BUDAPEST USW FECHAS DE CONCIERTOS Y ENTRADAS CONCIERTO /

http://www.mariefredtriksson.info/

Kommentare
Diskussion geschlossen
Es sind noch keine Einträge vorhanden.
00000000001

BVGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

GERMAN Formel 1: Die WM-Positionen sind bezogen Die Formel-1-WM legt eine kurze Pause ein, der nächste Grand Prix steht erst am 10. Mai in Barcelona auf dem Programm. Nach den ersten vier Rennen haben die Verfolger von Mercedes nun etwas Zeit, Boden gutzumachen, denn die Silberpfeile, allen voran Titelverteidiger Lewis Hamilton, erwiesen sich bisher wieder als erste Kraft. Dahinter macht Ferrari aber weiterhin mehr Druck, als vor Saisonbeginn zu erwarten war./Wirtschaft America Movil meldete Gewinneinbruch EU-Kommission erlaubt Einfuhr von 19 Genpflanzen Die EU hat Einfuhr und Verkauf von weiteren 19 genveränderten Pflanzen von Herstellern aus den USA und Deutschland genehmigt, die größtenteils auch in Lebens- und Futtermitteln verwendet werden können. Die Zulassungsbeschlüsse insbesondere bei Soja- und Baumwollsorten gelten für zehn Jahre, erlauben aber nicht den Anbau in Europa, wie die EU-Kommission heute mitteilte. Die Pflanzen stammen von den US-Konzernen Monsanto und Du Pont sowie von den deutschen Firmen Bayer und BASF. Als unbedenklich eingestuft Bei zehn genehmanipulierten Sojabohnen- und Baumwollsorten erteilte Brüssel die Zulassung erstmals, in sieben Fällen ging es um die Erneuerung der Genehmigung bei Mais, Ölraps und Baumwolle. Zudem wurde die Einfuhrgenehmigung für zwei genveränderte Schnittblumensorten - in beiden Fällen Nelken - erteilt. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hatte die genveränderten Pflanzen zuvor für unbedenklich erklärt. Die EU-Kommission gab grünes Licht, nachdem unter den EU-Ländern keine ausreichenden Mehrheiten dafür oder dagegen zustande gekommen waren. Kritik: „Bürger wollen keine Genpflanzen" Der belgische Grünen-Europaabgeordnete Bart Staes nannte die jetzige Entscheidung zynisch. „Die europäischen Bürger wollen keine genetisch veränderten Organismen. Die Kommission muss aufhören, diese Tatsache zu ignorieren." Die Umweltschutzorganisation Greenpeace unterstellte, die Brüsseler Behörde habe bei der Entscheidung die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen mit den USA im Hinterkopf gehabt. „Dies ist TTIP in Aktion."/Morgen häufig sonnig, warm Morgen im Großteil Österreichs oft sonnig und warm. Im Westen und Südwesten aber allmählich vermehrt Wolken und am Nachmittag besonders in Vorarlberg und Tirol ein paar Regenschauer. Mitunter lebhafter, teils föhniger Südwind und von West nach Ost 15 bis knapp 25 Grad./

ENGLISH Formula 1: The World Cup positions are based Formula 1 World Championship observed a brief pause, the next Grand Prix is ​​only on the 10th of May in Barcelona on the program. After the first four races of the Followers of Mercedes now have something to make up time, ground, for the Silver Arrows, led by defending champion Lewis Hamilton, so far proved again as the first power. Behind it makes Ferrari but still more pressure than was expected before the season starts. / Industrial America Movil reported profit drop Commission allowed imports of 19 GM crops, the EU has approved the import and sale of 19 other genetically modified plants from manufacturers in the United States and Germany, the can be largely used in food and feed. The authorization decisions especially in soybean and cotton varieties are valid for ten years, but do not allow cultivation in Europe, such as the European Commission announced today. The plants come from US companies Monsanto and DuPont, as well as by the German company Bayer and BASF. Classified as harmless For ten genehmanipulierten soybean and cotton varieties Brussels approval issued for the first t

<<< >>>
http://www.mariefredtriksson.eu/