Αρχική σελίδα        Σχολείο          Τάξεις      Ανακοινώσεις     Δραστηριότητες         Επαφή

 Ανακοινώσεις 2001/02   λ

 

  Πρόσφατες
  Ανακοινώσεις

 

Ανακοινώσεις

  σχολικού έτους

  2001/2002

 

   
 

Συγκέντρωση γονέων σχολικού έτους 2001/2002

Η συγκέντρωση γονέων κάθε τμήματος ξεχωριστά, για να σας ενημερώσουμε για την πρόοδο των παιδιών σας, θα γίνει για το πρώτο εξάμηνο το διάστημα από 1-7 Δεκεμβρίου, μετά τη λήξη του μαθήματος σε κάθε τμήμα.
 

 

Πίσω
 

 (c) 2002 - Greek School of Vienna, Austria - e-mail στον webmaster