Αρχική σελίδα        Σχολείο         Τάξεις      Ανακοινώσεις      Δραστηριότητες         Επαφή

 Ανακοινώσεις   λ

 

Πρόσφατες

  Ανακοινώσεις
 

  Ανακοινώσεις
  σχολικού έτους
  2001/2002

 

 

   
 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2003-04
Πρόγραμμα, ενημέρωση γονέων δημοτικού


Αγαπητοί γονείς,

προκειμένου να μπορέσετε να προγραμματίσετε έγκαιρα τις απογευματινές δραστηριότητες των παιδιών σας, ετοιμάσαμε το πρόγραμμα για την επόμενη σχολική χρονιά λαμβάνοντας πρωταρχικά υπόψη το ωράριο του πρωινού σχολείου των μαθητών και όσο το δυνατόν τη διευκόλυνση παιδιών που ανήκουν στην ίδια οικογένεια.

Το ορατά αυξανόμενο ενδιαφέρον σας και οι ψηλότερες προσδοκίες για μια συστηματικότερη εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας τα τελευταία χρόνια, καθιέρωσε πια, όπως φαίνεται στο πρόγραμμα, τα εντατικά τμήματα για όλες τις τάξεις, εφόσον φέτος τα επισκέφθηκαν πάνω από τα μισά παιδιά του σχολείου.

Για να συζητήσουμε για την επίδοση των παιδιών, την ένταξη τους στα τμήματα και τυχόν προβλήματα στη λειτουργία των τμημάτων, ορίζουμε για το δεύτερο εξάμηνο την περίοδο 30Μαΐου-5 Ιουνίου, μετά τη λήξη του μαθήματος κάθε τμήματος.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2003-04

'Ωρες

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Ώρες

Παρασκευή

Ώρες

Σάββατο

2.00

3.25

Α2

Δ

Ε

2.00

-

3.25

Γγ

9.00

-

10.20

Στ ε

Αε

Α2γ

Β

Αε

Βγ

Α1γ

Στε2

Στ

Γ

Δε

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.35

-

4.25

Βε* 

10.20

-

11.40

Δ

Γ,Δ Στ.Πολ.

Γ

Ε,Στ
Στ.Πολ.

Γ,Δ,Ε,Στ  Στ.Πολ

 

 

 

 

 

 

 

 

3.35

5.00

Εε

Στε

Εε

4.35

-

6.00

Στ

11.40

-

1.00

Ε

Γε

Δγ

Δ

Γε

Α1

Βε

Δε

Βε

Στε2

Β

 

Το μικρό γ δίπλα από ορισμένες τάξεις σημαίνει ότι το μάθημα απευθύνεται σε παιδιά που κυρίως μιλούν γερμανικά. Αντίστοιχα το ε σημαίνει ότι η τάξη ακολουθεί εντατικό ρυθμό και τα παιδιά έρχονται δύο φορές τη βδομάδα. Ειδικά για την πρώτη, αυτό σημαίνει ότι ολοκληρώνεται σε ένα χρόνο, ενώ με μία φορά τη βδομάδα η τάξη θα διαρκέσει 2 χρόνια. Το νηπιαγωγείο και το γυμνάσιο θα λειτουργεί τις ίδιες ώρες και μέρες με το δημοτικό.

 

Πληροφορίες για το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις τύπους τμημάτων:

α. Τα τμήματα για παιδιά που μιλούν ελάχιστα ελληνικά οπότε τα ελληνικά διδάσκονται σχεδόν σαν ξένη γλώσσα. Σ αυτά τα τμήματα δίνεται έμφαση στην άσκηση του προφορικού λόγου με σκοπό την παροχή βασικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

β. Τα τμήματα για παιδιά που μιλούν και καταλαβαίνουν τα ελληνικά αλλά δεν μπορούν να επισκέπτονται το σχολείο περισσότερο από μια φορά τη βδομάδα (πχ λόγω εργασίας των γονιών ή αυξημένων υποχρεώσεων στο πρωινό σχολείο κτλ) και η διδασκαλία γίνεται με το προσαρμοσμένο σ αυτές τις συνθήκες διδακτικό υλικό του Υπουργείου Παιδείας για τα ελληνόπουλα της ομογένειας.

γ. Τα εντατικότερα τμήματα ελληνικών για παιδιά που μιλούν καλά ελληνικά και μπορούν να επισκέπτονται το σχολείο μας 2 φορές την εβδομάδα, προσδοκώντας, όσο το δυνατόν, πιο εκτενή και συστηματική εκμάθηση της ελληνικής. Καλύπτονται έτσι και ανάγκες παιδιών που θα παραμείνουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στη Βιέννη και απώτερος σκοπός τους είναι η συνέχιση της εκπαίδευσής τους στην Ελλάδα. Αυτά τα παιδιά διδάσκονται από τα βιβλία που χρησιμοποιούνται και στην Ελλάδα. Φιλοδοξία μας είναι όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά να παρακολουθούν αυτά τα τμήματα σε ηλικία κυρίως από 6 έως 10 χρονών πριν δηλαδή αρχίσουν οι υποχρεώσεις στο πρωινό τους σχολείο να μην επιτρέπουν μια συστηματικότερη ενασχόληση με τα ελληνικά.

Εκτός από το μάθημα μητρικής γλώσσας προβλέπεται στο πρόγραμμα και το μάθημα Στοιχεία Πολιτισμού που περιλαμβάνει στοιχεία ιστορίας, παράδοσης, γλώσσας, θρησκείας, γεωγραφίας, λαϊκού πολιτισμού κλπ και γενικό στόχο έχει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν την καταγωγή τους και να διαμορφώσουν θετική σχέση και στάση απέναντι στην εθνική τους ομάδα και τον ελληνικό πολιτισμό.

Στα πλαίσια της ισοτιμίας των πολιτισμών που φέρουν τα παιδιά, της ευρωπαϊκής ιδέας και της πολιτισμικής πολλαπλότητας που είναι συνυφασμένη με αυτή την ιδέα πρέπει να αντιληφθούμε ότι το μάθημα στο ελληνικό σχολείο είναι σημαντικό για τη διατήρηση του ελληνικού πολιτισμικού κεφαλαίου τους και ότι θα πρέπει να ενταχθεί σαν μάθημα ισότιμα στο εβδομαδιαίο σχολικό τους πρόγραμμα.

Θα θέλαμε λοιπόν να επισημάνουμε κάποιες καταστάσεις που η αποφυγή τους θα βοηθούσε στην αποδοτικότερη λειτουργία του σχολείου:

  • Οι συχνές απουσίες (αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά αυτά παρακολουθούν 1-2 φορές το μήνα στο σχολείο!) καθιστούν το σχολείο αναποτελεσματικό.

  • Η καθυστερημένη προσέλευση και ο ανεπαρκής εξοπλισμός των μαθητών στο μάθημα (ξεχασμένα στο σπίτι βιβλία, μολύβια, γόμες κτλ) δημιουργούν αναστάτωση και καθυστερούν το μάθημα.

  • Η ελλιπής ή και ανύπαρκτη ενασχόληση μερικών μαθητών με τις εργασίες τους στο σπίτι καθυστερούν κατά πολύ την προσωπική τους πρόοδο αλλά και τη διεξαγωγή του μαθήματος.
     

Οι Εκπαιδευτικοί

 

 


Πίσω

 (c) 2002 - Greek School of Vienna, Austria - e-mail στον webmaster