Αρχική σελίδα        Σχολείο         Τάξεις      Ανακοινώσεις      Δραστηριότητες         Επαφή

 Ανακοινώσεις   λ

 

 

 

 

 

 

Πρόσφατες Ανακοινώσεις
 

Ανακοινώσεις σχολικού έτους 2003/2004

 

Ανακοινώσεις σχολικού έτους 2002/2003

 

Ανακοινώσεις σχολικού έτους 2001/2002

   
 

 

 

 

 

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα δημοτικού 2004-2005

 

Αγαπητοί γονείς,

Ετοιμάσαμε το πρόγραμμα για της σχολικής χρονιάς 2004/2005.

 

Ώρες

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Ώρες

Παρασκευή

Ώρες

Σάββατο

14:00

Αε-α

Ε

Αε-α

14:00

Δγ

09:00

Αε-β

-

Βε

Βγ

Δγ

-

Βε

-

Γγ

15:25

Α2γ

Α2γ

Α1γ

15:25

Δ

10:20

Εε

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:35

Στ. Πολ. Α, Β

10:20

Ε

-

Στ. Πολ Γ, Δ.

-

Δ

16:25

Στ. Πολ. Ε. Στ

11:40

Α1γ

 

 

 

 

 

 

 

 

15:35

Στε

Αε-β

Στε

16:35

Εε

11:40

Στ

-

Δε

Εγ

Ε

-

Δε

-

Α2

17:00

Γε

Εε

Γε

18:00

Βγ

13:00

Γ

Το μικρό γ δίπλα από ορισμένες τάξεις σημαίνει ότι το μάθημα απευθύνεται σε παιδιά που κυρίως μιλούν γερμανικά. Αντίστοιχα το ε σημαίνει ότι η τάξη ακολουθεί εντατικό ρυθμό και τα παιδιά έρχονται δύο φορές τη βδομάδα. Ειδικά για την πρώτη τάξη αυτό σημαίνει ότι ολοκληρώνεται σε ένα χρόνο, ενώ με μια φορά τη βδομάδα η τάξη θα διαρκέσει 2 χρόνια. Το νηπιαγωγείο και το γυμνάσιο θα λειτουργούν τις ίδιες ώρες και μέρες με το δημοτικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: το αναγραφόμενο πρόγραμμα είναι προσωρινό και επιδέχεται αλλαγής. Για τυχόν προτεινόμενες αλλαγές ή διευκρινίσεις απευθυνθείτε ηλεκρτονικά στο Sokratis.Metaxas@chello.at .

Πληροφορίες για το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα αναφέρεται σε τρεις τύπους τμημάτων:

1.  Τα τμήματα για παιδιά που μιλούν ελάχιστα ελληνικά, οπότε τα ελληνικά διδάσκονται σχεδόν σαν ξένη γλώσσα. Σ αυτά τα τμήματα δίνεται έμφαση στην άσκηση του προφορικού λόγου με σκοπό την παροχή βασικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

2.  Τα τμήματα για παιδιά που μιλούν και καταλαβαίνουν ελληνικά αλλά δεν μπορούν να επισκέπτονται το σχολείο περισσότερο από μια φορά τη βδομάδα (πχ λόγω εργασίας γονέων ή αυξημένων υποχρεώσεων στο πρωινό σχολείο κτλ) και η διδασκαλία γίνεται με το προσαρμοσμένο σ αυτές τις συνθήκες διδακτικό υλικό του Υπουργείου Παιδείας για τα ελληνόπουλα της ομογένειας.

3.  Τα εντατικότερα τμήματα ελληνικών για παιδιά που μιλούν καλά ελληνικά και μπορούν να επισκέπτονται το σχολείο μας 2 φορές την εβδομάδα, προσδοκώντας, όσο το δυνατόν, πιο εκτενή και συστηματική εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Για αυτά τα τμήματα χρησιμοποιούνται βιβλία της αντίστοιχης τάξης του ελληνικού σχολείου. Ευελπιστούμε στην αύξηση της επισκεψιμότητας αυτών των τμημάτων που βαίνει προς όφελος των μαθητών όπως και του σχολείου.

Εκτός από το μάθημα μητρικής γλώσσας διδάσκονται Στοιχεία πολιτισμού που περιλαμβάνουν στοιχεία ιστορίας, παράδοσης, γλώσσας, ορθοδοξίας, γεωγραφίας, λαϊκού πολιτισμού κτλ και γενικό στόχο έχουν τη διαμόρφωση θετικής σχέσης νέας και παλιάς πατρίδας όπως και μια θετική στάση απέναντι στον ελληνικό πολιτισμό. Προτείνουμε την παρακολούθηση των Στοιχείων Πολιτισμού ως βασικού μαθήματος.

Επίσης επισημαίνουμε κάποιες καταστάσεις προς αποφυγή όπως:

  • Οι συχνές απουσίες που καθιστούν το σχολείο αναποτελεσματικό.

  • Η καθυστερημένη προσέλευση ή ο ανερπακής εξοπλισμός των μαθητών/τριών στο μάθημα, γιατί δημιουργούν αναστάτωση και καθυστερούν το μάθημα.

  • Η ελλιπής ή και η ανεπαρκή ενασχόληση μαθητών/τριών με τις σχολικές εργασίες στο σπίτι που παρακωλύουν την προσωπική πρόοδο των μαθητών/τριών αλλά και τη ευχάριστη και αποτελεσματική διεξαγωγή του μαθήματος.

Σας ευχόμαστε μια δημιουργική και ευχάριστη σχολική χρονιά.

Η Διεύθυνση και οι εκπαιδευτικοί της Ελληνικής Εθνικής Σχολής Βιέννης.

 (c) 2004 - Greek School of Vienna, Austria - e-mail στον webmaster