Αρχική σελίδα        Σχολείο           Τάξεις        Ανακοινώσεις        Δραστηριότητες       Επαφή

 Επαφή με το σχολείο   λ

 

Πώς θα μας βρείτε
  e-mail
 

Ελληνική Εθνική Σχολή της Βιέννης (εντός της Ελληνικής Εκκλησίας)

1., Φλάισμαρκτ 13

1010 Βιέννη, Αυστρία

Τηλ./Φαξ: +43 (01) 53 32 965

 

Griechische Nationalschule in Wien

Griechisch-Orientalische Metropolis von Österreich - Exarchat von Ungarn und Mitteleuropa
1., Fleischmarkt
13

1010 Wien, Austria

Tel./Fax: +43 (01) 53 32 965

 

 

Συνοπτικός χάρτης

 

Λεπτομερής χάρτης

 

 (c) 2002 - Greek School of Vienna, Austria - e-mail στον webmaster