Αρχική σελίδα     Σχολείο        Τάξεις        Ανακοινώσεις        Δραστηριότητες         Επαφή

 Το Σχολείο   λ

 

  Iστορία
  Οργάνωση
Πρόγραμμα

   
 

Στο σχεδιασμό του προγράμματος λήφθηκαν πρωταρχικά υπόψη το ωράριο του πρωινού σχολείου των μαθητών και όσο το δυνατόν η διευκόλυνση παιδιών που ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Οι Εκπαιδευτικοί
 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2002-03

'Ωρες

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Ώρες

Παρασκευή

Ώρες

Σάββατο

2.00

3.25

Α2 γ

Γ

Β

2.00

-

3.25

Βγ

9.00

-

10.20

Ε ε

Βε

Α1

Στε

Βε

Α 2

Ε2ε

Α1γ

Στ

Β

Γε

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.35

-

4.25

Α,Β  Στ.Πολ.

10.20

-

11.40

Γ

Γ,Δ  Στ.Πολ.

Β

Ε,ΣΤ  Στ.Πολ.

Γ,Δ,Ε  Στ.Πολ

 

 

 

 

 

 

 

 

3.35

5.00

Δε

Ε ε

Δε

4.35

-

6.00

Ε

11.40

-

1.00

Δ

Ε

Γγ

Γ

Ε2ε

Βγ

Αε

Γε

Αε

Στε

Α1

 

Το μικρό γ δίπλα από ορισμένες τάξεις σημαίνει ότι το μάθημα απευθύνεται σε παιδιά που κυρίως μιλούν γερμανικά. Αντίστοιχα το ε σημαίνει ότι η τάξη ακολουθεί εντατικό ρυθμό και τα παιδιά έρχονται δύο φορές τη βδομάδα. Ειδικά για την πρώτη, αυτό σημαίνει ότι ολοκληρώνεται σε ένα χρόνο, ενώ με μία φορά τη βδομάδα η τάξη θα διαρκέσει 2 χρόνια. Το νηπιαγωγείο και το γυμνάσιο θα λειτουργεί τις ίδιες ώρες και μέρες με το δημοτικό.

 

 (c) 2002 - Greek School of Vienna, Austria - e-mail στον webmaster