Psychotherapie und Beratung
Paartherapie

Personenzentrierte Psychotherapie  
Europäisches Zertifikat für Psychotherapie

Lederergasse 17/7, 1080 Wien
Information per e-mail oder tel. 0676-5194833
 
 
 

Buchpublikationen :

Deutsch :
NYKL, L. (2005). Beziehung im Mittelpunkt der Persönlichkeitsentwicklung - C. Rogers im Vergleich mit Behaviorismus, Psychoanalyse und anderen Theorien - Mutter-Kind und andere Beziehungen. LIT-Verlag, Münster – Berlin – Hamburg – London – Wien.
ISBN 3-8258-8501-1
Lit Verlag

MOTSCHNIG, R., NYKL, L. (2009). Konstruktive Kommunikation. Sich und andere verstehen durch personenzentrierte Interaktion. Klett-Cotta, Stuttgart. ISBN: 978-3-608-94514-0
Verlag Klett-Cotta

Das Buch Konstruktive Kommunikation bezieht sich auf die essentiellen Aspekte des menschlichen Seins und das sind Empathie, Akzeptanz und Kongruenz (Echtheit). Der Kern unserer Darstellungen sind die Erforschungen im Bereich des Personzentrierten Ansatzes von Carl Rogers und anderen. Nicht nur Rogers, aber auch die heutige Forschung beweist, dass diese grundlegenden Elmente des menschlichen Seins tragen nicht nur zu besseren Kommunikation bei, sondern unterstützen auch das Lernen, heilen und unterstützen die Orientierung und das konstruktive Zusammenleben. Die Kommunikation auf der Basis des Personzentrierten Ansatzes greift daher in alle Bereiche des menschlichen Zusammenlebens und ist wichtig genauso für Eltern, Krankenschwester, Ärzte, Sozialarbeiter, Psychotherapeuten, Berater, Lehrer, Großmütter, wie für Manager und Teamarbeit. Das Buch ist auch Lehrbehelf für "lernen" der Empathie und Entfaltung der emotionalen Intelligenz. Das Buch ist in seinem Umfang einmalig auf der Welt in Richtung Personzentrierte Kommunikation.

Tschechisch :
NYKL, L. (2004).
Pozvánka do regersovské psychologie – přístup zaměřený na člověka. Barrister & Principal, Brno.
ISBN 80-86598-69-1
Berrister & Principal

MOTSCHNIG, R., NYKL, L. (2011). Komunikace zaměřená na člověka, Grada Publishing, a.s., Praha. ISBN 978-80-247-3612-9
Verlag Grada Publishing, a.s

Kniha Komunikace zaměřená na člověka je zaměřena na rozvoj základních aspektů lidského bytí a to empatie, akceptace a kongruence (ryzosti). Vychází z teorie a výzkumů Carla Rogerse aj. Nejen Rogers ale i dnešní výzkum dokazuje, že tyto základní elementy lidského bytí přispívají nejen k lepší komunikaci, podporují učení a výsledky studia, ale i léčí a podporují orientaci a konstruktivní lidské soužití. Komunikace na základě přístupu zaměřeného na člověka zasahuje tedy do všech oblastí lidského spolužití a je důležitá jak pro rodiče, tak pro sestřičky v nemocnici, pro lékaře, sociální pracovníky, psychopterapeuty, poradce, učitele, babičky, ale i managery a týmovou práci. Tato kniha je též pomůcka ke kurzům "učení" empatie a rozvoje emocionální inteligence. Je ve svém rozsahu jedinečná na světě ve směru komunikace zaměřené na člověka.

NYKL, L. (2012). Carl Ransom Rogers a jeho teorie. Přístup zaměřený na člověka. Grada Publishing, a.s., Praha. ISBN 978-80-247-4055-3
Verlag Grada Publishing, a.s.

Publikace předkládá souhrnný obraz teorií nejvlivnějšího amerického psychologa humanistického směru ve 20. století Carla Ransoma Rogerse. Jednotlivé statě jsou doplněny o vlastní autorovy teoretické a praktické poznatky s mnoha příklady, a to jak na poli individuální terapie, tak i skupinové práce v terapii, ve výuce a v encounterových skupinách. Kniha se zaměřuje též na rozvoj přístupu zaměřeného na člověka v rodinném, školním a dalším prostředí, přibližuje jej všem zainteresovaným čtenářům a poskytuje užitečné impulzy k vylepšení našich každodenních vztahů.

English :
MOTSCHNIG, R., NYKL, L. (2011), The effect of an Eastern European heritage. In: LAGO, C. The Handboock of Transcultural Counselling & Psychotherapy, Seite 255-265. Bergshire, Open University Press. ISBN: 978-0 33 523849 1
Open University Press

MOTSCHNIG, R., NYKL, L. (2014), Person-Centered Communication: Theorie, Skills & Praxis. Open University Press. ISBN: 987-0335247288

Amazon

 

 
"Person-Centred Approach"