شجریان
 

شجریان
Kill it & Grill it
سخنرانی برای گوش احمقان
متن کامل

محمدرضا شجریان، خاک پای ملت ایران
سروش مردم ١
سروش مردم ٢
تبلیغ
ایده پروژه باغ بما
شجریان، شاه ایران

 

 

 

 

 

وبلاگ ٤دیواری          سایت چهاردیواری

 نقل مطالب از اين سايت  فقط از طریق  لينک مستقيم مجاز است. مانی ب.  ا