Ielūgums – Einladung – Invitation

 

„Vai sarkani apšu gali ...“

„Trägt die Espe rote Spitzen ...“

Latviešu-štīriešu mūzikas un literatūras vakars un Latvijas Republikas proklamēšanas dienas atzīmēšana

Lettisch-steirischer Musik- und Literaturabend und Feier zum Lettischen Nationalfeiertag

 

Sestdien, 22. novembrī 2014 plkst. 19:00

am Samstag, 22. November 2014, um 19:00 Uhr

 

Mūzikas nams, Rātslaukums 4, 8200 Gleisdorfa

Haus der Musik, Rathausplatz 4, 8200 Gleisdorf

 

Ieeja brīva, bet priecāsimies par ziedojumiem.

Eintritt: frei – freiwillige Spenden erbeten

 

 

 

Vai jūs pazīstat kokles skaņas ? Vai jūs pazīstat dainas ? Un ko jūs zināt par Latviju? Latviešu-štīriešu mūzikas un literatūras vakarā jūs iepazīsiet latviešu nacionālo mūzikas instrumentu kokli un dzirdēsiet dainas, dzejoļus, kas ir raksturīgas tikai Latvijai un kā tradīcija saglabājusies cauri gadsimtiem.

Kennen Sie Kokle-Musik? Kennen Sie Dainas? Was wissen Sie über Lettland? Beim Lettisch-steirischen Musik- und Literaturabend werden Sie das lettische Nationalinstrument „Kokle“ hören und „Dainas“, Gedichte, die es in dieser Jahrhunderte alten Tradition nur in Lettland gibt, kennen lernen.

 

Rīga, Latvijas galvaspilsēta, ir 2014. gada Eiropas kultūras galvaspilsēta. Šajā sakarā, „K24 - Kultūras iniciatīvas“ dalībnieki Bernhard Valta, Oswald Schechtner, Reinhard Ziegerhofer, Franz Zebinger un Latvijas goda konsuls Štīrijā Mag. Tino F. Pölzer kopā ar, „musiKost“, (Sabiedrību muzikālo dārgumu kopšanai), ielūdz jūs uz šo vakaru.

Riga, die Hauptstadt Lettlands, ist 2014 europäische Kulturhauptstadt. Aus diesem Anlass laden die Mitglieder der K24-Kulturinitiative, Bernhard Valta, Oswald Schechtner, Reinhard Ziegerhofer und Franz Zebinger, und das Honorarkonsulat der Republik Lettland in der Steiermark zusammen mit musiKost, der Gesellschaft zur Pflege musikalischer Kostbarkeiten, zu diesem Abend ein.

 

Latvija 18. novembrī atzīmē Latvijas Neatkarības proklamēšanas dienu, tādēļ goda konsuls Mag. Tino F. Pölzer un Gleisdorfas pilsētas mērs Christoph Stark sveiks īpašu viesi Latvijas vēstnieku Austrijā S.E Mag. Edgaru Skuju.

Weil Lettland in diesen Tagen, am 18. November, seinen Nationalfeiertag begeht, werden Konsul Mag. Tino F. Pölzer und der Bürgermeister der Stadt Gleisdorf, Christoph Stark, einen besonderen Gast begrüßen können, den lettischen Botschafter in Österreich, S.E. Botschafter Mag. Edgars Skuja.

 

Mūzikas un literatūras programmu ir veidojuši latviešu un štīriešu mākslinieki/-ces:

Das musikalische und literarische Programm gestalten lettische und steirische Künstlerinnen und Künstler:

 

Bernharda Valtas teksti „Kā redz latvieši Austriju un austrieši Latviju“ un ieskats īpašajā latviešu dzejoļu veidā daina ar piemēriem latviešu valodā (Kristiana Reingolde) un tulkojumi vācu valodā (Indra Vitenberga un Bernhards Valta).

Texte von Bernhard Valta zum Bild Lettlands in Österreich und zum Bild Österreichs in Lettland, und eine Einführung in die besondere lettische Gedichtform der Dainas mit Beispielen in lettischer Sprache (Kristiana Reingolde) und in deutscher Übersetzung (Indra Vitenberga und Bernhard Valta)

 

Mūzika latviešu un austriešu mākslinieku /-ču izpildījumā: Marieluise Marchel-Neureiter (soprāns), Helēna Sorokina (mecosoprāns), Eszter Gurban (alto), Sepp Spanner vadītā Štīrijas kameransambļa vokālisti un instrumentālisti /-es, Ieva Oša (klavieres), Reinhard Ziegerhofer (kontrabass), Sintija Šmite (soliste), Iveta Maghoerndl (kokle).

Musik mit lettischen und österreichischen MusikerInnen, u.a. mit Marieluise Marchel-Neureiter (Sopran), Helēna Sorokina (Mezzosopran), Eszter Gurban (Alt), VokalistInnen und InstrumentalistInnen des Steirischen Kammerensembles unter der Leitung von Sepp Spanner, Ieva Osa (Klavier), Reinhard Ziegerhofer (Kontrabass), Sintija Šmite (Gesang), Iveta Maghoerndl (Kokle)

 

►  Franz Zebinger: „Dainas“ vokālajam trio, stīgu kvartets un arfa (pirmatskaņojums, tulkojums uz vācu valodu: Indra Vitenberga, apdare: Bernhard Valta)

►  Franz Zebinger: "Dainas" für Vokaltrio, Streichquartett und Harfe (Uraufführung, deutsche Übersetzung: Indra Vitenberga, Bearbeitung: Bernhard Valta)

 

►  Sepp Spanner: „Štīrijas dejas“

►  Sepp Spanner: "Steyermärker Tänze"

 

►  Reinhard Ziegerhofer: latviešu un štīriešu mūzikas apdares

►  Reinhard Ziegerhofer: Kompositionen und Bearbeitungen lettischer und steirischer Musik

 

►  Iveta Maghoerndl: kokles mūzika

►  Iveta Maghoerndl: traditionelle Kokle-Musik

 

Bernhard Valta un Indra Vitenberga: fotogrāfijas no Latvijas

Bernhard Valta und Indra Vitenberga zeigen dazu Fotos aus Lettland.

 

Omulīga izskaņa kulinārā garā ar Latvijas un Austrijas gardumiem.

Der Abend klingt gemütlich kulinarisch am Buffet mit Kostproben aus Lettland und der Steiermark aus.

 

Programmu      Programm

 

 

        

 

     

 

   

 

    OE1 club_4c_H neu.jpg

 

Und noch für alle Neulinge: Wie geht's zum Haus der Musik in Gleisdorf?

 

Für weitere Informationen:

►  Musik in Krumegghttp://www.schechtner.info/krumusik ,  +43-650-3507111,  krumusik@gmx.at,  

►  http://hobelbank.blogspot.co.at,  +43-680-4437136,  b.valta@aon.at

►  office_konsulat@poelzer.net