Sundials

Page 36


Spain, Catalonia, Sabadell, Plaça Primer de Maig  


 
Sabadell, Catalonia, Placa Primer de Maig (28 KB)j (latitude)= + 41° 35’ N
l (longitude) = - 2° 07’ E
Type : Analemmatic sundial, horizontal, the ellipse measures 12 x 8 meters.
Time display : Local Apparent Time (4 -12 - 8 hours)
Artistry and craftsmanship : Numbers, inscription and analemma are in brass. The rest in several kinds of stone.
Gnomon :Human being
Construction date : 1986
Designer : Eduard Farré - Olivé, El Bruc, Catalonia, Spain, Vice President of the Societat Catalana de Gnomònica.
Remarks :Sabadell is an important industrial city located approximately 20 km northwest of Barcelona.
The date-line was designed as a figure eight (lemniscate). The lemniscate, also called Analemma, documents the Equation of Time (EoT).
On the Analemma, the periods of the month are indicated in 10 day intervals.
The human being placed himself on that point of the figure eight which corresponds to the respective date.
At noon, the Mean Solar Time may be read directly. For other times, the Analemma serves as information for the Equation of Time.

Catalan version :

Sabadell, analemmatic sundial (28 KB)El Type : Rellotge de sol analemàtic i horizontal. L'elipse mesura 12 x 8 metres.
Hora : Temps local (4 - 12 - 8 hores)
Realització : Hores, inscripcions i l'analema són de llautó, la resta és de diferents tipus de pedra.
Gnòmon : la pròpia persona.
Data de construcció : 1986
Disseny tècnic : Eduard Farré-Olivé, El Bruc, Catalunya, Espanya, Vice-president de La Societat Catalana de Gnomònica.
Detalls : Sabadell és una important ciutat industrial situada aproximadament a 20 km al nord-oest de Barcelona.
La línia de les dates fou dissenyada amb la forma d'una lemniscata o analema. Aquesta forma representa la Equació del Temps. Sobre l'analema l'observador pot trobar els mesos de l'any dividits en períodes de 10 dies. L'observador s'ha de situar sobre la data actual i la seva ombra assenyala l'hora. Al migdia es llegeix directament el temps mig local. A les altres hores l'analema és menys efectiu però serveix d'indicatiu de l'Equació del temps del dia.

Spanish version :

Sabadell, analemmatic sundial, analemma (17 KB)El Type : Reloj de sol analemático y horizontal. La elipse mide 12 x 8 metros.
Hora : Tiempo local (4 - 12 - 8 horas)
Realización : Las horas, inscripciones y analema son de latón, el resto es de diferentes clases de piedra.
Gnomon : la propia persona.
Data de construcción : 1986
Diseño técnico : Eduard Farré-Olivé, El Bruc, Cataluña, España, Vicepresidente de La Societat Catalana de Gnomònica.
Detalles : Sabadell es una importante ciudad industrial situada aproximadamente a 20 km al noroeste de Barcelona.
La línea de las fechas fue diseñada con la forma de una lemniscata o analema. Esta forma representa la Equación del Tiempo. Sobre el analema el observador pueda hallar los meses del año divididos en períodos de 10 días. El observador se ha de situar sobre la fecha actual y su sombra señala la hora. Al mediodía se pueda leer directamente el tiempo medio local. A las demás horas el analema es menos efectivo pero sirve de indicativo de la Ecuación del tiempo del día.

 

 

 

Sabadell, analemmatic sundial (28 KB)

 

 

 

 

 

 

 

Last update : 26. December 2001