WINTER
Hauptsaison

Nebensaison
Zimmer

€ 36,- pro Tag/Person € 32,- pro Tag/Person

Wohnung
   
für 4 Personen € 145,- pro Tag € 125,- pro Tag
für 5 Personen € 165,- pro Tag € 145,- pro Tag
für 6 Personen € 185,- pro Tag € 165,- pro Tag

Endreinigung:

Winter: € 10,- pro Person


Sommer

Zimmer € 18,- pro Tag/Person

Wohnung
 
für 4 Personen € 60,- pro Tag
für 5 Personen € 70,- pro Tag
für 6 Personen € 80,- pro Tag

Endreinigung:
Sommer: € 8,- pro PersonKurzaufenthalte(einschließlich 3 Nächte):
Wohnung: €15,-
Zimmer: €4,-


Buchungsinfos